Dåp

Vi trur at dåpen er ei god samvittigheits pakt med Gud, og det å la seg døype er eit naturleg val å ta for den som vil følgje Jesus. Vi praktiserer såkalla truandes dåp. Det betyr at den som har kome til tru på Jesus lar seg døype. Dåpen har ingenting med frelsa å gjere - handlinga er ei personleg bekjenning til Jesu død og oppstandelse, og dette blir uttrykt ved at den som blir døypt vert senka under vatn og reist opp att for å leve eit nytt liv. 

I Filadelfiakyrkja har vi dåpsbasseng i storsalen, og vi arrangerer dåp etter behov. Vanlegvis vert dåpen utført i byrjinga av eit ordinært møte/gudsteneste, men dersom dåpskandidaten av personlege og praktiske grunnar ønskjer eit dåpsmøte med nokre få til stade, så tilpassar vi det. Det vert også gjennomført dåp på ungdomsmøter. 

 
Kontakt

Ta kontakt med oss dersom du ønskjer å døype deg, har spørsmål eller treng meir informasjon om dåp.

E-post:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlf.:      990 12 005

 

Nokre bibelvers

[Matt. 28:18-20; Mark. 16:16; Apg. 10:47-48; Kol. 2:12; Rom: 6:4-5, 1. Pet. 3;21.]