Visjon og verdiar

Jesus til alle,

frå ei meinigheit som vil dele ut sjenerøst, 

både åndeleg og timeleg,

ved å skape ein blomstrande oase

for alle generasjonar.

 

Jesus i sentrum