Sarepta, bruktklebutikk

Torsdag 19. september 2019 braut det ut brann i Sarepta, Filadelfia sin bruktklebutikk i Bjørndalvegen 19. Heldigvis var ingen inne i butikken før/når brannen oppstod. Vi er svært takknemlege for at folk i gata raskt fekk meldt i frå slik at skadeomfanget vart begrensa så godt som råd. Brannmannskapa brukte lite vatn for å sløkke brannen, men det vart store røyk- og sotskader i butikklokalet. Alt av kle og inventar i den etasjen er øydelagt. Det foregår sikring og opprydningsarbeid, og dette vil ta lengre tid. Vi veit ikkje på noverande tidspunkt om og evt. når vi kjem i drift igjen.

Brann på Sarepta

Foto: Ole-Ottar K. Høgstavoll, Vikebladet Vestposten

 


I Filadelfia sine gamlelokale i Bjørndalvegen 19, har vi etablert bruktklebutikken Sarepta. Den hadde oppstart 1. november 2017 og er eit kjærkome tiltak i byen vår. Vi tek i mot kle, sko, vesker m.m. for vidare sal, eller som hjelpesending til Open Heart sitt misjonsarbeid i Ukraina (Hallvard Hasseløy). Det er stor oppslutning blant lokalbefolkninga som stadig leverer kle og sko til gjenbruk, og dagleg leiar Linda Dalehamn har godt samarbeid med skular og næringsliv som leverer både brukte og heilt nye kle! Dei "tilsette" arbeider frivillig, og vi samarbeider med kommunen om integrering, språk- og arbeidstrening.

Ta kontakt dersom du har spørsmål, eller ønskjer å gjere avtale om levering av kle m.m.

Kontakt

Bjørndalvegen 19
6065  ULSTEINVIK

Tlf.:     948 28 815, Linda Dalehamn
Sarepta på Facebook - her finn du informasjon om opningstider og kva som rører seg frå dag til dag.

© Pinsekyrkja Filadelfia Ulsteinvik 2019