Misjon

Misjon er ei av hovudsatsingsområda i Filadelfia Ulsteinvik. Gjennom heile historia har vi alltid hatt eit sterkt misjonsengasjement, og har støtta fleire misjonærar og arbeid i forskjellige land. Vi er i dag organisert og tilknytta Pinsemisjonen.

Vi er ei menigheit som framelskar misjon og misjoninnsats, og vi ønskjer å gjere ein innsats blant unådde folkeslag ved å aktivt støtte der behova er størst.

Misjon er ikkje berre for dei som brenn for å dele evangeliet med andre folkeslag. Misjon er kyrkjas hovudoppdrag i vår verd! Misjonens kjerne er å formidle Guds evige kjærleik til alle menneske.

Denne kjærleiken kan formidlast på mange ulike måtar. Den må forkynnast, men forkynninga skjer ikkje berre med ord, men like mykje i haldning og handling. Vi tenker at misjon handlar om nestekjærleik i praktisk handling. Vi meiner at misjon alltid må skje i respekt for den enkelte og deira kulturelle kontekst. Vi vil proklamere Jesu frelse til alle, slik at dei kan kome til tru og bli ein Jesu etterfølgar.

I vår misjonsstrategi legg vi vekt på at dei folkeslaga som enda ikke er nådd med evangeliet, må vere vår første prioritet. Nesten ein tredjedel av jordas befolkning har ikkje vert i berøring med Guds ord og Jesu kraft til frelse. Ei anna like viktig utfordring er å formidle evangeliet til neste generasjon slik at dei kjem inn i ein livslang etterfølgelse av Jesus. Kyrkja er til eikvar tid enten ein generasjon frå å dø ut, eller å fullføre oppdraget.

Vi vil arbeide målretta for at vi tek vår del av ansvaret, slik at vi saman med den verdensvide kyrkja fullfører Jesu Kristi oppdrag.

Misjonsprosjekt i Filadelfiakyrkja:

 • Familias Ecos - Healthy Families: 

  We are an interdenominational and international team that desires to serve God by blessing families.

  Familias Ecos is a project that sprung out of the heart of God a few years ago and that made us feel the existing need in the families in Chile. Our eyes is directed towards the south of Chile, where we believe it is essential to strengthen the nuclear family, which we consider to be a foundation that transcends our society.

  Our desire is to transmit the unconditional love of God while helping families and individuals to have a richer life with God.

  Mission:

  Align families with the word of God with the goal to establish them in a healthy state, strengthened and with a conviction of their true identity in Christ.

  Vision:

  We desire to see families united, restored, healthy and equipped, living the purpose they were created for and that will influence the society with biblical truth and moral.

  General objective:

  Through this project we want to offer a special time for the family, giving the tools that will mature the identity of the family by the means of a positive and suitable communication; defining leadership and roles aligned with God’s purpose for a healthy, strengthened and blessed family in Chile.

  The project crew has prepared an event which allows us to fulfil the general objective. 

  The focus of this project is working with the identity through communication and biblical values, dedicating a quality time with learning, reflection and refreshment. It is for all families that needs or feel the desire to participate. We have christian teachers with experience on the subjects they will present, and a crew that are dedicated to cover all areas of the family weekend. The crew is prepared to work with married couples, youths and kids. The youths and kids will at all times be under the supervision of a dedicated team of leaders, and their teaching/activities will be related to the subject given to the adults.

  Kontonummer:   3991.10.31799
  Vippsnummer:   
  #58921
  Kontakt:               David Muren, tlf. 411 42 046
                               
  Beatriz Muren, tlf. 473 56 440

 

© Pinsekyrkja Filadelfia Ulsteinvik 2019