Gi ei gåve

Filadelfia lev i hovudsak på gåver og kollekt frå besøkande og medlemer. Primært gir vi fordi Bibelen oppfordrar oss til å vere gjevarar, og vi trur at Gud har designa kyrkja til å vere eit lokalt spleiselag. Sekundært gir vi rett og slett fordi det kostar å bygge Guds rike på jord, og betene forsamlinga.

Du kan gi på fire måtar:

 • fast gjevarteneste
 • vipps
 • kollekt i gudstenestene
 • eingongsbeløp via bank/faktura


Mange vel å gi si gåve som kollekt i gudstenestene og møta våre, men fleire vel å vere faste givarar ved å nytte seg av PSGS som fast gjevarteneste. PSGS står for Pinsevennanes Sentralregistrering av Gåver med Skattefrådrag, og du kan få frådrag i skattepliktig inntekt for pengegåver til Filadelfia Ulsteinvik. Minimumsbeløpet for rett på skattefrådrag er 500 kroner per år. Maksimalt frådrag er 25 000 kroner per år. Dersom du vil gi gåve/tiende med skattefrådrag, så treng vi di fullmakt slik at vi kan rapportere gåvebeløpet på ditt fødselsnummer til Skatteetaten. Du må sjølv legge inn ønska beløp og dato for trekk i nettbanken din. Ta kontakt med oss slik at du får tildelt nødvendig skjema som vi kan melde inn til Skatteetaten.

Der er fleire fordelar med å vere fast givar med ordninga PSGS som gjevarteneste - både for deg og for oss. Her er 2 av dei:

 1. Du får frådrag i skattepliktig inntekt for pengegåver/tiende til Filadelfia Ulsteinvik.
  Vilkåret er at du gir oss fullmakt og at vi kan melde det inn til Skatteetaten - då vil frådraget stå utfylt i skattemeldinga di.

 2. For oss i Filadelfia vil faste givarar og regelmessige beløp gi oss meir forutsigbart i høve planlegging av vidare arbeid og aktivitetar.

 

Her kan du lese meir om gåver til frivillige organisasjonar, tru- og livssynssamfunn

 

Takk for det du er med å gi! Med ditt bidrag når vi lenger.

 

Kontonummer:

PSGS (gir skattefrådrag) 3997.04.59867
Driftskonto 3997.04.59891
Barnekyrkja 3997.04.59859
Misjonskonto 3997.04.57961
Familias Ecos 3991.10.31799
   

 

Vipps-nummer:

 • Filadelfia Ulsteinvik    #85042
 • Trivselskafé Filadelfia Ulsteinvik    #133865
 • Familias Ecos    #58921
 • Barnekyrkja Filadelfia Ulsteinvik    #549767
   

Kontakt
E-post:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf.:       990 12 005, Arnt Vidar Ulstein